Geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem. In Nederland is één op vijf vrouwen ooit fysiek mishandeld door een (ex-)partner. In de jaren 70 protesteerden vrouwen tegen seksueel geweld door samen ’s nachts de straat op te gaan ('Heksennachten'), nu zijn er SlutWalks of sociale media acties als #zeghet of #metoo. In het werk van Atria is dit thema een van de speerpunten.

Beeld: gedeelte van affiche Heksennacht, demonstratie van vrouwen tegen seksueel geweld, 198?, © onbekend, collectie IAV-Atria

geweld tegen vrouwen affiche demonstratie collectie Atria

Met de inwerkingtreding van het Europese Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (de zogeheten Istanbul Conventie) op 1 maart 2016 is de Nederlandse overheid de verplichting aangegaan om dit geweld met beleid en wetgeving niet alleen te bestrijden, maar ook te voorkomen.

Geweld tegen vrouwen