16 dagen strijd tegen geweld tegen vrouwen

nieuws 16 dagen strijd tegen geweld tegen vrouwen

Op zondag 25 november 2018 – Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen – begint de wereldwijde campagne 16 days of activism against gender-based violence. Deze campagne loopt tot 10 december – de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. De strijd tegen geweld tegen vrouwen staat in deze 16 dagen centraal.

Schending mensenrechten

Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt met veel schadelijke gevolgen voor het slachtoffer maar ook voor de maatschappij. De Istanbul Conventie van de Raad van Europa is het verdrag over de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De inwerkingtreding van de Istanbul conventie op 1 maart 2016 is een historische mijlpaal geweest. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft onlangs onderzocht hoe het in Nederland staat met de invoering van het Verdrag. Een van de conclusies is dat het bestaande beleid inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld onvoldoende wordt gemonitord door de overheid. Te veel wordt overgelaten aan de gemeenten en er is te weinig sturing door de landelijke overheid.

Feiten en cijfers

  • 45% van alle vrouwen maakte ooit in haar leven fysiek en/of seksueel geweld mee
  • Bijna driekwart (73%) is ooit seksueel geïntimideerd
  • Eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht
  • Eén op de drie jonge vrouwen (18-29 jaar) maakte een vorm van cyberintimidatie mee

In de publicatie Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context zet Atria de belangrijkste cijfers uit Europese onderzoek op een rij en vergelijkt dezen met onder andere Nederlandse onderzoeksgegevens.

Voorkomen van gendergerelateerd geweld

In de alliantie Act4Respect werken Rutgers en Atria samen met jongeren en professionals om de sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBTI’s te verbeteren. We richten ons op het voorkomen van gendergerelateerd geweld bij jongeren en jongvolwassenen en leveren zo een relevante bijdrage aan een wereld zonder #MeToo. Op 10 december lanceren Atria en Rutgers de KennisHUB van de alliantie Act4Respect.

Activiteiten Atria

Orange the World

In meer dan 90 landen wordt actie gevoerd, onder de noemer ‘Orange the World’. Oranje staat hierbij voor de dagenraad; een zonnige toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. In Nederland kleuren niet alleen gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties, maar ook sociale media oranje in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

Lees verder

Bestemd voor binnenlands gebruik: De invloed van vrouwen- en mensenrechtenbeweging op debat en aanpak gender gerelateerd geweld in Nederland

Delen:

Gerelateerde artikelen