Atria leent 50 bijzondere collectiestukken uit voor de expositie 1001 vrouwen

nieuws Atria leent 50 bijzondere collectiestukken uit voor de expositie 1001 vrouwen

Op 3 oktober 2018 opende Koning Willem-Alexander de tentoonstelling ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ in het Amsterdam Museum. Een tentoonstelling over krachtige en inspirerende vrouwen die leefden in de vorige eeuw. Atria leverde 50 collectiestukken voor deze tentoonstelling. Van de oprichtingsbrochure Arbeid Adelt van de romanschrijfster Betsy Perk, afleveringen van Evolutie, weekblad voor de vrouw, opgericht door feministe Wilhelmina Drucker, het affiche van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, georganiseerd door Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk en het speciale nummer van De Gids, waarin Joke Kool-Smit ‘het onbehagen bij de vrouw’ schreef.

Op de tentoonstelling maak je kennis met politica’s, feministen, wetenschapsters, sportvrouwen, directrices, zusters, onderwijzeressen en vrijheidsstrijdsters. Allen deden iets bijzonders, iets voor het eerst of iets het best. Hun verhalen geven een unieke kijk op de gebeurtenissen in de twintigste eeuw. De tentoonstelling is te zien tot en met 10 maart 2019.

Boek 1001 vrouwen in de 20ste eeuw

De opening van de tentoonstelling ging vergezeld van de overhandiging aan de koning van het eerste exemplaar van het gelijknamige boek van historica Els Kloek, waarop de tentoonstelling is gebaseerd. Historica Els Kloek stelde het boek ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ samen, waarin 1001 biografieën zijn opgenomen van overleden vrouwen die een rol hebben gespeeld in de twintigste eeuw.

Zes vrouwen ‘geadopteerd’

Atria heeft bij wijze van bijdrage aan de totstandkoming van het boek ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ Nederlands bekendste feministe Aletta Jacobs én alle oprichters van het IAV en overleden directeuren van IAV/ Aletta en E-Quality ‘geadopteerd’: Johanna Naber, Rosa Manus, Willemijn Posthumus-van der Goot, Joke Blom, Joan Ferrier.

Biografieën

Atria’s archivaris, Annette Mevis, schreef lemma’s over de feministes Phil van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford (1862-1939), Marie Jungius (1864-1908), Marie Heinen (1881-1948) en Cora Vreede-de Stuers (1909-2002). Atria’s informatiespecialist Marjet Denijs schreef de lemma’s over Eva Besnyö (1910-2003) en Annemarie Grewel (1935-1998). De biografieën over Joke Blom (1957 – 2004) en Joan Ferrier (1953 – 2014) zijn gemaakt door Marjet Douze (voormalig adjunct-directeur Aletta) resp. Renée Römkens (directeur Atria) en Atria’s informatiespecialist Roselle Servage.

Beeldmateriaal

Op bovenstaande foto staat Beatrix de Rijk (1883 – 1958). Zij was de eerste Nederlandse vrouw met een vliegbrevet, in Frankrijk behaald in 1911. Deze foto – samen met ruim 70 andere foto’s uit de Collectie IAV-Atria – is ook opgenomen in het boek ‘1001 vrouwen in de 20e eeuw’.

Delen:

Gerelateerde artikelen