Scan op genderstereotypering in (voorgenomen) beleid

training Scan op genderstereotypering in (voorgenomen) beleid

In deze training leer je een genderscan toe te passen om beleid te maken dat vrij is van genderstereotypen en dat bijdraagt aan meer gendergelijkheid.

Wat is genderstereotypering en hoe werkt het?

Zelf genderstereotypering in beleid opsporen

Beleid dat mede bestaat uit stereotiepe denkbeelden en redeneringen kan leiden tot het vergroten van ongelijkheid in de samenleving. Deze denkbeelden en redeneringen kunnen onbewust in (voorgesteld) beleid terecht komen, juist omdat stereotypen zo hardnekkig zijn. Door verschillen in uitgangspunten, realiteit en vragen van mannen en vrouwen mee te nemen in (voorgenomen) beleid ontstaat er meer gelijkheid. Een goed voorbeeld is de genderanalyse van het re-integratie- en participatiebeleid van de Gemeente Amsterdam. Deze analyse heeft geleid tot een aantal nieuwe inzichten en aanbevelingen. Daarnaast hebben we in opdracht van de gemeente Amsterdam een genderscan uitgevoerd op het sportbeleid. Veel van de aanbevelingen zijn overgenomen waardoor het sportbeleid van de gemeente Amsterdam gendersensitief wordt.

Training Genderscan

De genderscan is door Atria ontwikkeld in het kader van het strategische partnerschap Werk.en.de Toekomst. De trainingen vinden plaats in het najaar van 2021.

Doelgroep

Ambtenaren bij rijksoverheid, provincies en gemeenten

Belangstelling?

Wil je op hoogte worden gehouden of heb je vragen over de training of het uitvoeren van een genderscan, mail Max de Blank, m.deblank@atria.nl

Foto van Emiliano Vittoriosi op Unsplash

Delen:

Gerelateerde artikelen