Factsheet Commission on the Status of Women

factsheet Factsheet Commission on the Status of Women

Bij beleid en wetgeving om de emancipatie van vrouwen en meisjes te bevorderen spelen vele organisaties een rol. Op internationaal niveau is een van de belangrijke spelers de Commission on the Status of Women (CSW) van de VN.

Tijdens de openingssessie van de eerste Algemene Vergadering van de VN (1946) riep delegatieleider Eleanor Roosevelt (Verenigde Staten) op tot een actieve rol van vrouwen in de wereldgemeenschap, in het bijzonder de VN. Niet lang daarna werd de subcommissie ‘Status of Women’ opgericht.

In deze factsheet kun je lezen:

  • Wat de CSW doet
  • Hoe je toegang kan krijgen tot de vergaderingen
  • Of het mogelijk is om invloed uit te oefenen op de besluitvorming

Factsheet Commission on the Status of Women (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen