Training Oog voor Gender

 • Locatie: online
 • Datum:
 • Tijd: 19:00
 • Type: training
19 jan Training Oog voor Gender

Beleid met oog voor gender leidt tot effectiever beleid. In Zweden bijvoorbeeld is de manier waarop lokale overheden sneeuwschuiven onderworpen aan een genderanalyse en zijn er maatregelen ingevoerd om mannen en vrouwen gelijke toegang tot ‘de buitenwereld’ te geven.  

Hoe wordt gender in het beleid van jouw gemeente meegenomen en wat is de rol van de raad daarin?

Meld je aan

In deze training leer je als raadslid, kandidaat-raadslid of fractie-ondersteuner de relatie leggen tussen gender, beleid & regelgeving. Zo leer je ongewenste gendereffecten in beleid te (h)erkennen en genderstereotypering te voorkomen. Via de e-learning modules doe je kennis op over de voordelen van beleid dat aandacht heeft voor gender. Je leert welke instrumenten daarbij helpen. Deze kennis pas je toe in twee levendige interactieve sessies. Hierbij gebruiken we op de praktijk gebaseerde casussen en wordt je getraind in argumentatie om gender inclusief beleid te onderbouwen.

Na het volgen van deze training kun jij in jouw werk een positief verschil maken en bijdragen aan gelijke behandeling en gelijke kansen voor m/v/x. Want meer oog voor gender vergroot de positieve impact van beleid in jouw gemeente.

Data

 • Woensdag 19 januari 2022: training 1 –> 19:00 – 21:00
 • Woensdag 2 februari 2022: training 2 –> 19:00 – 21:00

Er is ook een training op donderdagmiddag 20 januari en 3 februari

Aanmelden uiterlijk 10 januari 2022.

Duur

Ca 3,5 uur aan zelfstudie door middel van E-modules en opdrachten en 2 keer 2 uur interactieve training (online).

Doelgroep

Raadsleden, kandidaat-raadsleden en fractie-ondersteuners

Hoofddoel

Na het volgen van deze training zijn de deelnemers bewust van hoe gemeentelijk beleid (on)gewenste gendereffecten kan teweegbrengen. Deelnemers worden getraind en krijgen expertise om vanuit hun rol meer aandacht voor gender in beleid te bewerkstelligen. Hierdoor worden de belangen, behoeften, talenten en werkpotentie van alle inwoners in de gemeente succesvoller (h)erkend en benut.

Leerdoelen

Na afloop van de training:

 • Hebben deelnemers oog voor de relatie tussen gender, lokaal beleid en regelgeving
 • Hebben deelnemers oog voor het belang en de voordelen van beleid dat aandacht heeft voor gender voor zowel de samenleving als voor hun eigen functie-uitoefening
 • Hebben deelnemers kennis van de kernbegrippen die nodig zijn voor beleid dat aandacht heeft voor gender zoals gender, genderstereotypering en -mainstreaming
 • Hebben deelnemers oog voor de verschillende gemeentelijke rollen (de agenderende, kaderstellende, vaststellende en controlerende rol) om ongewenste gendereffecten te voorkomen
 • Hebben deelnemers de vaardigheden om ongewenste gendereffecten in beleid te (h)erkennen en om die te voorkomen in de beleids- en regelgevingscyclus

Resultaat

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat:

 • Beleid en regelgeving in eigen gemeente te toetsen op (on)gewenste gendereffecten
 • Kennis en instrumenten over gender toe te passen in eigen werk om beleid beter te maken
 • Vanuit een genderperspectief te kijken naar actuele beleidsthema’s (zoals zorg, mantelzorg, werk-privébalans en werkgelegenheid) en potentiële ongelijkheden te   benoemen en aan te pakken
 • Om beleid dat aandacht heeft voor gender te onderbouwen en overtuigend te beargumenteren in de raad en gemeente
 • Bij te dragen om kabinetsbeleid en de wettelijke Sustainable Development Goals (SDG’s) door te voeren in je gemeente

Meld je aan

Voorwaarden, kosten, contact

Deelname is kosteloos. Annuleren kan kosteloos tot 5 werkdagen voor aanvang van de training met een mail naar werkendetoekomst@atria.nl. Bij niet-tijdig annuleren of no-show wordt er €25 in rekening gebracht.

Heb je vragen of wil je iets overleggen? We staan je graag te woord. Neem contact op met Franca Hehenkamp, trainer Oog voor gender, door te mailen naar werkendetoekomst@atria.nl

De training is ontwikkeld door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en onderdeel van de alliantie Werk.en.de Toekomst.

Werk.en.de Toekomst
Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Delen: