Symposium De Nieuwe Toekomst

  • Locatie: online
  • Datum:
  • Tijd: 15:00
  • Type: symposium
31 jan Symposium De Nieuwe Toekomst

De interventie De Nieuwe Toekomst (DNT) heeft tot doel slachtoffers van huiselijk geweld naar (arbeids)participatie te leiden. De afgelopen vier jaar heeft Atria een effectonderzoek en procesevaluatie uitgevoerd om de vraag ‘Werkt het en waarom?’ te beantwoorden.

Op 31 januari 2022 presenteren we de uitkomsten van dit onderzoek  tijdens een kleinschalig symposium. We gaan in gesprek over de bevindingen met geïnteresseerde professionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Programma

  • Opening en welkom door directeur Atria: Dr. Kaouthar Darmoni
  • Introductie De Nieuwe Toekomst door Valente en Stichting 180
  • Ervaringsdeskundige aan het woord: deelnemer aan DNT
  • Keynote presentatie uitkomsten van de effectstudie door projectleider Suzanne Bouma
  • In gesprek over de uitkomsten van de effectstudie (in kleinere groepen)

Het programma wordt gehost door moderator Nadine Ridder.

Tijd en locatie

Je kunt het symposium online volgen, van 15 – 17 uur. Om 13.30 ontvangen je een mail met de link.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier, tot 13.00 uur.

Het onderzoek naar de effecten van De Nieuwe Toekomst is uitgevoerd binnen het ZonMw-programma Vakkundig aan het Werk.

Aanmelden

Delen: