De straat op: Return of the Dangerous Women

  • Locatie: Openbare bibliotheek Amsterdam
  • Datum:
  • Tijd: 17:00
10 dec groep vrouwen voor het vredespaleis in Den Haag met borden met tekst: '100.000 handteekening 20 organisaties met ca 135.000 leden'; 'opdracht der volken aan regeeringen der heele wereld'; 'Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid'; 'wij zijn besloten een eind te maken aan de oorlog!'.

Korte film en nagesprek over een internationale groep feministische vredesactivisten die in 1919 in Zürich bijeenkwamen om het Verdrag van Versailles (waarmee de Eerste Wereldoorlog werd afgesloten) te beïnvloeden. Voor de filmvertoning is er een rondleiding door de tentoonstelling De straat op! 100 jaar vrouwenkiesrecht en activisme.

Programma

Inloop vanaf 17.00 uur
Rondleiding door expositie De straat op! 100 jaar vrouwenkiesrecht en activisme
18.00: Presentatie Niké Wentholt, film Return of the Dangerous Women en nagesprek
Met koffie en thee

Drie Nederlandse vrouwen, Aletta Jacobs, Mien van Wulfften Palthe en Cor Ramondt, reisden 100 jaar geleden, in 1919, met de trein naar Zürich om het concept van het Verdrag van Versailles te bespreken. Samen met een internationaal comité van vrouwen zetten deze feministes zich tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog in voor vrede. Deze ‘Women’s International League for Peace and Freedom’ (WILPF) voorzag dat het Verdrag van Versailles tot een nieuwe oorlog zou leiden, omdat de verliezers tot grote armoede werden veroordeeld. Zij formuleerden naast de noodzaak van ontwapening ook andere eisen voor een vreedzame en rechtvaardige wereld, waaronder de eis voor het vrouwenkiesrecht.

De WILPF bestaat nog steeds en heeft als belangrijkste doelen vrede en ontwapening, sociale en economische gelijkheid en een goede omgang met het milieu. Er bestaan nationale afdelingen, regionale samenwerkingsverbanden, en er is een internationaal secretariaat in Genève.

Sprekers

Niké Wentholt is historica en docent geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de omgang met het gewelddadig verleden in Zuidoost-Europa. In oktober 2019 promoveerde ze met het proefschrift Overcoming History, Becoming European? Politics of the Past and European Union Accession in Bulgaria and Serbia.

Mans van Zandbergen speelde Cor Ramondt in de korte film Return of the dangerous women en is lid van de WILPF.
Anke Kuiper is bestuurslid van de WILPF.

Return of the Dangerous Women

De film Return of the Dangerous Women is een heropvoering waaraan huidige leden van de WILPF hebben meegewerkt. Het is een vervolg op de film These Dangerous Women, een documentaire over ‘de vrouwen die in 1915 de Eerste Wereldoorlog probeerden te voorkomen’. Beide films zijn gemaakt door Charlotte Bill. De filmprojecten werden mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie.

Fotocredits: Afvaardiging van de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid voor het Vredespaleis, met ca. 100.000 handtekeningen voor de minister van buitenlandse zaken, 1936, © Vereenigde Fotobureaux, Collectie IAV-Atria

Aanmelden is gratis:

Aanmelden

Delen: