Presentatie onderzoek en essay Vrouwen in de politiek

 • Locatie: Filmhuis Den Haag
 • Datum:
 • Tijd: 16:00
 • Type: presentatie + filmselectie
9 dec vrouwenkiesrechtdemonstratie voor grondwettelijke gelijkstelling ter lancering van de actie voor het petitionnement, gehouden op 15 februari 1914 te Amsterdam.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) staat stil bij 100 jaar vrouwenkiesrecht en presenteert op maandag 9 december een onderzoek en essay over het thema vrouwen in de politiek. Daarna worden korte filmfragmenten getoond, die een blik geven op een eeuw van politieke vertegenwoordiging door vrouwen.

De ROB heeft voor deze bijeenkomst prof. Monique Leyenaar gevraagd een essay te schrijven. Daarnaast heeft Atria in opdracht van de ROB onderzoek gedaan naar het aantal vrouwen dat sinds 1946 zitting heeft genomen in het openbaar bestuur.

Programma

 • 15:45 uur: Filmzaal open
 • 16:00 uur: Welkom door Géke Roelink, directeur Filmhuis Den Haag
 • 16:05 uur: Filmfragment
 • 16.10 uur: Korte inleiding, door ROB-raadslid Huri Sahin
 • 16:15 uur: Lezing Een eeuw vrouwenkiesrecht. En nu? door prof. Monique Leyenaar
 • 16:30 uur: Presentatie Onderzoek deelname vrouwen in openbaar bestuur door Ester de Jong (Hoofd Beleidsadvisering bij Atria)
 • 16:50 uur: Filmfragmenten in het thema vrouw en politiek
 • 17:15 uur: Netwerkborrel

De filmselectie wordt verzorgd door Filmhuis Den Haag.

Locatie

Filmhuis Den Haag, Spui

Meld je aan

De bijeenkomst is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan voor deze interessante middag.
Stuur een e-mail met je naam naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

Onderzoek deelname vrouwen in openbaar bestuur

Atria heeft op verzoek van de Raad voor Openbaar bestuur onderzoek gedaan naar het aantal vrouwen dat sinds 1946 zitting heeft genomen in de gemeenteraden, als wethouder in colleges van B&W, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, parlement en regering.  In het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht wil de Raad voor het Openbaar Bestuur graag meer inzicht krijgen in hoe het staat met de participatie van vrouwen in het openbaar bestuur in Nederland.

Foto: Vrouwenkiesrechtdemonstratie voor grondwettelijke gelijkstelling ter lancering van de actie voor het petitionnement, gehouden op 15 februari 1914 te Amsterdam, © publiek domein

Delen: