Kennishub genderdiversiteit in de tienertijd

  • Locatie: Montessori College, Kwakkenbergweg 27, 6523 MJ Nijmegen
  • Datum:
  • Tijd: 11:45
29 okt Alliantie Genderdiversiteit

Op 29 oktober vindt de kennishub Genderdiversiteit in de tienertijd plaats van de Alliantie Genderdiversiteit in samenwerking met Alliantie Werk.en.de Toekomst, waar Atria deel van uitmaakt. Eén van de vragen die centraal staat: Hoe kunnen we meer vrijheid bieden voor álle jongeren in hun studiekeuze?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over wat ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ betekent voor jongeren en hoe we die opvattingen kunnen verbreden. Ook praten we over sociale normen onder jongeren en de volwassenen om hen heen. Hoe kunnen we meer vrijheid bieden voor álle jongeren – niet alleen in hun genderidentiteit, -beleving, en -expressie, maar ook in hun studiekeuze?

Hoe creëren we meer ruimte voor ‘jongens’ om te kiezen voor onderwijs of zorg, en voor ‘meisjes’ om te kiezen voor economie of techniek? En misschien nog wel belangrijker: hoe zorgen we ervoor dat de verschillende soorten studierichtingen en -niveaus evenveel gewaardeerd wordt?

Doelgroep: jongeren of mensen die met jongeren werken

De dagvoorzitter neemt u mee op reis door de verschillende thema’s rondom genderdiversiteit in de tienertijd.

Programma (onder voorbehoud)

11.45-12.15 Inloop
12.15-13.00 “Mijn alliantie?!” -inclusief lunch
13.00-14.30 “Mijn identiteit!”
14.30-15.00 Pauze
15.00-17.30 “Mijn toekomst!”
17.30-18.00 Afsluiting

Locatie

Montessori College
Kwakkenbergweg 27
6523 MJ Nijmegen

Aanmelden

Komt u ook? Meld u dan hier aan. Weet u nog iemand die een uitnodiging zou moeten krijgen? Stuur deze dan vooral naar ze door.

Over de Alliantie Genderdiversiteit

De Alliantie Genderdiversiteit zet zich in voor het vergroten van de acceptatie van genderdiversiteit en het tegengaan van genderstereotypen. Het kernteam van de Alliantie Genderdiversiteit bestaat uit vier organisaties: Doetank PEER, Emancipator, Rutgers, en Movisie. In twee jaar organiseren we vier kennishubs: knooppunten van kennis, ervaring, en inspiratie over genderdiversiteit, steeds gerelateerd aan een ander thema, dit is de derde kennishub. Vorige kennishubs gingen over genderdiversiteit en intersectionaliteit en genderdiversiteit en opvoeding.

Over de Alliantie Werk.en.de Toekomst

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Delen: