Gender(on)gelijkheid en klimaatverandering in Nederland

  • Locatie: Social Impact Factory, Utrecht en Online via Zoom
  • Datum:
  • Tijd: 14:00
  • Type: Voorbereiding CSW
17 nov Gender(on)gelijkheid en klimaatverandering in Nederland

Heeft het Nederlandse klimaatbeleid eigenlijk wel oog voor gender? Waar liggen de grootste risico’s en kansen? Hoe staat het met de representatie van vrouwen in bijvoorbeeld de duurzame technologieën sector en in besluitvorming? Wat hebben we hierbij aan bestaande internationale kennis en afspraken?

Deze vragen behandelen we op de bijeenkomst van Atria en WO=MEN over  gender(on)gelijkheid & klimaatverandering in Nederland op woensdag 17 november. Verschillende experts en geïnteresseerden uit de wetenschap, ngo’s en overheid komen samen om kennis te delen over de relatie tussen klimaatverandering en gender(on)gelijkheid. De impact van de klimaatcrisis is namelijk niet voor iedereen gelijk. Vrouwen, meisjes en kwetsbare groepen worden eerder en harder getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, ook in Nederland.

Programma

14:00: Opening
14:15: Wat weten we al?
14:30: Reflectie op de COP26 met Sanne van de Voort (advocacy medewerker bij WECF)
14:40: Keynote dr. Mariëlle Feenstra (75inQ expertise centrum gender & energie)
15:00: Pauze
15:15: Interactieve kennisdeling in groepen
15:45: Terugkoppeling groepsopdracht
16:00: Afsluiting en drankje op locatie
De bijeenkomst wordt voorgezeten door Sahar Noor.

De bijeenkomst gaat vooraf aan de voorbereiding van de 66e zitting van de VN Commission on the Status of Women (CSW), die in maart 2022 plaats zal vinden. Deze VN-conferentie staat in het teken van gendergelijkheid in de context van klimaatverandering, milieu en het tegengaan van rampen.

Praktisch

Je kunt ook online deelnemen. Een dag van te voren ontvang je dan de Zoomlink.
Datum en tijdstip: Woensdag 17 november 2021, vanaf 14:00 uur tot 16:00 uur.
De inloop is vanaf 13:30 uur. Om 16:00 uur wordt er op locatie afgesloten met een drankje.
Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht. Deze locatie is makkelijk te bereiken met het OV.

Aanmelden

We horen graag of je er bij bent op 17 november. Dit kan door te mailen naar secr@atria.nl. Wil je hierbij je organisatie en functie vermelden?

We hopen je te ontmoeten op woensdag 17 november!

Beeld: protest tegen milieuvervuiling op Wereldvrouwenconferentie Beijing 1995, © Mieke Schlaman, collectie IAV-Atria

Delen: