Gender based violence and human rights: international perspectives

  • Locatie: Amsterdam, UvA
  • Datum:
  • Tijd: 9:45
8 dec Gender based violence and human rights: international perspectives

Wat betekenen mensenrechten in de aanpak van gendergerelateerd geweld, zowel internationaal, nationaal maar ook lokaal, in de stad? Welke prioriteiten moeten er worden gesteld? Op dit symposium laten (inter-)nationale experts hun licht schijnen op de belangrijkste mondiale ontwikkelingen.

Geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen is een van de meest voorkomende en ernstige schendingen van fundamentele rechten van vrouwen wereldwijd. Volgens de World Health Organization maakt tenminste een op de drie vrouwen en in alle culturen ooit een ernstige vorm van fysiek of seksueel geweld mee. In de meeste gevallen gaat het om mishandeling of verkrachting binnenshuis, door de (ex-)echtgenoot, een familielid of goede bekende.  Maatschappelijke genderongelijkheid en normen die geweld tegen vrouwen bagatelliseren of zelfs legitimeren houden het geweld  in stand. Tegelijkertijd nemen de protesten toe, van vrouwen en geleidelijk aan ook van mannen.

Schending internationale mensenrechten

De erkenning dat geweld tegen vrouwen een schending is van internationale mensenrechten is een historische mijlpaal. Uitdrukkelijk is vastgelegd dat de overheid de plicht heeft om vrouwen als burgers tegen dit geweld te beschermen en vooral: om het te voorkómen. De Istanbul Conventie van de Raad van Europa is het meest recente verdrag waarin in detail is vastgelegd wat dat concreet betekent. Nederland moet in 2018 rapporteren in hoeverre het die plichten nakomt. Alle reden dus om stil te staan bij de betekenis daarvan.

Programma en sprekers

In de ochtend staan mondiale ontwikkelingen centraal, in de middag ligt de focus op Europese ontwikkelingen. Het symposium wordt afgesloten met een netwerkborrel.
Bekijk het volledige programma op de Engelse website

Locatie

Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcomplex, CREA Muziekzaal, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
Routebeschrijving

Organisatie

Het symposium wordt georganiseerd door Atria i.s.m. Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam Institute for Social Science Research en is mede mogelijk gemaakt met steun van de Directie Internationale Betrekkingen van de Gemeente Amsterdam.

Tickets

Inschrijfgeld voor het symposium bedraagt €75 incl. lunch en netwerk receptie. Speciaal tarief voor studenten en promovendi: €25.
Tickets zijn te koop via Ticketlink

 

Heeft u vragen? Mail naar pr@atria.nl

Aanmelden

Delen: