Extra CSW consultatie

  • Locatie: online
  • Datum:
  • Tijd: 10:00
  • Type: consultatie
21 jan Extra CSW consultatie

Doordat alle consultaties en de 65e zitting van de VN-Commission on the Status of Women zelf dit jaar allemaal online plaatsvinden, is het soms lastiger elkaar te vinden en inhoudelijke discussies te voeren om te komen tot de beste aanbevelingen. Deze extra CSW consultatie heeft als doel om de concept aanbevelingen door te nemen en te valideren met maatschappelijke organisaties, activisten en andere betrokkenen in Nederland.

Aanmelden

Aanbevelingen civil society

Aanbevelingen vanuit het maatschappelijk middenveld om mee te geven aan de Nederlandse CSW delegatie kunnen t/m 15 januari worden opgestuurd aan Froukje Gaasterland. Atria maakt hier, in samenwerking met WO=MEN en de CSW NGO vertegenwoordiger, één kort document van (2 pagina’s) dat duidelijke prioriteiten biedt aan de delegatie in hun onderhandelingen voorafgaand en tijdens de CSW.

Delen: