De Naaikrans #1: Handwerken en Feminisme

  • Locatie: Online
  • Datum:
  • Tijd: 19:30
  • Type: Online evenement
3 feb De Naaikrans #1: Handwerken en Feminisme

Ticketverkoop voor De Naaikrans #1 is gesloten.

Mag je handwerken eigenlijk wel leuk vinden als feminist? Kan reparatie-handwerk gezien worden als een feministische, een activistische of zelfs een politieke daad? 

De Naaikrans, georganiseerd door de Feministische Handwerk Partij i.s.m. Atria, is een studiebijeenkomst, een spa-ervaring en een naaikransje ineen. In deze eerste aflevering van de vijfdelige serie herstellen we de verbinding met de vergeten geschiedenissen van onze voormoeders. Al lezend, sprekend en reparerend wordt de rol van vrouwen in de textielproductie verkend.

Let op: Vanwege de verlenging van de lockdown zal deze eerste aflevering van De Naaikrans volledig online plaatsvinden.

In de prehistorie bleek handwerken een belangrijke overlevingstechnologie, maar het werd ook eeuwenlang ingezet als middel door kerk en staat om vrouwen het zwijgen op te leggen. De associatie met het huisvrouwen-bestaan heeft een stempel op het handwerken gedrukt. Maar de huisman is in opmars en ook de coronacrisis biedt kansen voor een herwaardering van zorg en onderhoud.

In De Naaikrans #1 maak je in vogelvlucht kennis met belangrijkste onderwerpen van de serie. Van de onderbelichte geschiedenis van vrouwen en handwerken, tot de activistische praktijk van handwerken in de kunst en het publieke domein nu. Tegelijkertijd leer en oefen je een reparatietechniek.

Sprekers zijn o.a. schrijver en columnist Asha ten Broeke (talk), pianist en activist Djuwa Mroivili, journalist en schrijver Lynn Berger en kunstenaar Emmeline de Mooij (panelgesprek). Prehistorisch re-enactor Dorothee Olthof demonstreert een handwerktechniek en performancekunstenaar, handlezer en vervaardiger van vliegende tapijten Janneke Raaphorst verzorgt een reparatie-meditatie. Een bijzondere rol is weggelegd voor een tekst. In deze eerste aflevering is dat ‘The Public Voice of Women’ van historica Mary Beard. De tekst wordt voorgedragen door kunstenaar Claire van der Mee.  Moderator van de avond is Gian van Grunsven.

Alle genders zijn welkom!

Demonstratie reparatietechniek

Neem je eigen hand- of herstelwerk mee! In elke aflevering van De Naaikrans wordt een reparatie techniek gedemonstreerd. Je hoeft geen ervaring te hebben met naaien: we gaan het samen oefenen. Heb je geen eigen handwerk? In De Naaidoos kun je ter plekke naald, draad en oefenlapjes vinden.

De demonstratie in deze eerste aflevering van De Naaikrans wordt gegeven door docent, archeoloog en prehistorisch re-enactor Dorothee Olthof. De techniek die zij zal demonstreren heet naaldbinden, een techniek om draden tot een textiel maken.

Talk door Asha ten Broeke

Een korte lezing wordt gegeven door Asha ten Broeke, schrijver en columnist bij de Volkskrant, Opzij en OneWorld. Asha ten Broeke is (in min of meer haar eigen woorden) ernstig geradicaliseerd geraakt onder invloed van de aandienende klimaatcrisis, verwoestend kapitalisme en groeiende ongelijkheid. Ze vindt dat de wereld een stuk eerlijker, groener, empathischer en duurzamer kan. Ze heeft ook andere skills dan schrijven. “Ik weet niet of een schrijver echt van pas komt tijdens een eindtijd. Misschien als iemand er een verslagje van wil. Maar ik kan wel breien, haken, weven, knopen, naaien, macrameeën en punniken, dus met mij in de buurt hoef je na de apocalyps niet naakt te lopen, en evenmin zul je een gebrek aan planthangers of pannenlappen hoeven te vrezen.”

Sprekers panel

Djuwa Mroivili is student klassieke muziek, pianist, pianodocent en activist. Ze zoekt in haar muziekpraktijk naar manieren om systemen die een exclusieve klassieke muziektraditie in stand houden te ontmantelen. Tijdens het vele thuiszitten door de coronapandemie leerde ze nieuwe handwerktechnieken en -vormen, van borduren tot het vlechten van haar eigen haar. Dat laatste werd meer dan een praktische bezigheid: het werd een vorm van activisme, een middel om te communiceren met vrouwen uit de Afrikaanse diaspora uit het heden en het verleden, en een manier om een witte en zwarte wereld fysiek met elkaar te verbinden.

Lynn Berger is correspondent zorgzaamheid bij de Correspondent. Ze zoekt uit hoe we beter kunnen zorgen voor zorg. “Opvoeding, gezondheidszorg, beheer, behoud, onderhoud en reparatie: het zijn allemaal manifestaties van zorgzaamheid. […] Zorgzaamheid is een houding, een eigenschap, een mindset zo je wilt, die niet alleen betrekking hoeft te hebben op al dan niet gezonde mensen, maar ook op, bijvoorbeeld, onze spullen, onze omgeving en de toekomst.” Lynn Berger studeerde geesteswetenschappen in Maastricht en Los Angeles en Amerikanistiek en Communicatiewetenschappen in New York.

Emmeline de Mooij is kunstenaar en maakt in haar werk gebruik van installatie, performance, sculptuur, textiel en video. Zij onderzoekt de mechanismen achter de lage status van zorg in de samenleving, zoals de onevenredige belasting van vrouwen in betaald en onbetaald zorgwerk. Daarnaast verkent zij met haar werk speculatieve scenario’s die een alternatief bieden voor het dominante ideaal van de mens als onafhankelijk en unitair wezen. Steeds weer onderzoekt ze de mogelijkheid om een verloren gegane eenheid tussen de mens en zijn omgeving te herstellen, vanuit de erkenning van het interrelationele karakter van het mens-zijn: belichaamd, ingebed en in symbiose met andere levensvormen.

Reparatie-meditatie

Een reparatie-meditatie wordt verzorgd door performance- en conceptueel kunstenaar Janneke Raaphorst. Janneke Raaphorst is o.a. handlezer en vervaardiger van vliegende tapijten.

Moderator

Gian van Grunsven is maker, journalist en presentator. In haar artistiek-journalistieke projecten onderzoekt ze thema’s caleidoscopisch: artistiek, sociaal-maatschappelijk, wetenschappelijk, filosofisch en spiritueel. Zeven jaar lang stonden de meesten van haar programma’s in het teken van (vrouwelijke) seksualiteit en de verbinding met ons lichaam. In het najaar van 2020 onderzocht ze binnen Radio Futura bij Theater Frascati de rol van kunst in deze snel-veranderende wereld (machtsverschuivingen, klimaatcrises, de onrust van de pandemie). “In De Naaikrans komen mijn interesses naar lichamelijkheid en maatschappijanalyse samen met mijn ontluikende nieuwsgierigheid naar vrouwencirkels. En misschien leer ik ook nog naaien.”

Locatie en tijdstip

Let op: Vanwege de verlenging van de lockdown zal de eerste aflevering van De Naaikrans volledig online plaatsvinden.

19:20 inloop
19:30 start programma

Het programma duurt tot 21.30 uur.

Tickets online deelname

Door de verlenging van de lockdown zal het niet mogelijk zijn om live bij deze eerste aflevering van De Naaikrans aanwezig te zijn. Deze aflevering zal dus volledig omgezet worden in een online evenement. Een ticket voor online deelname kost € 4 excl. administratiekosten van YourTicket Provider.

Ticketverkoop voor De Naaikrans #1 is gesloten.

Over de Feministische Handwerk Partij

De Feministische Handwerk Partij (FHP) is een politieke feministische kunstenaarsbeweging die zich bezighoudt met studeren, repareren, spreken, oplappen, ontleren en verstellen. Zij ontwikkelt een onspectaculair doorlopend tegenverhaal in de vorm van verschillende performatieve acties en workshops en wil met haar activiteiten een hogere waardering van zorg, onderhoud en reparatie verwezenlijken. Tijdens hun bijeenkomsten laten zij handwerken en studeren volledig door elkaar heen lopen. Daarmee willen zij de diepgewortelde neiging tot een hiërarchische scheiding tussen lichaam en geest (waarbij de geest boven de materie gesteld wordt) ‘ontleren’. Door zowel binnenshuis als in de openbare ruimte (van buurthuis tot boardroom) op een belichaamde manier te spreken, ontwikkelt de FHP samen met de deelnemers van de bijeenkomsten een alternatieve manier van werken, maken en spreken.

De FHP is een initiatief van Emmeline de Mooij en Margreet Sweerts.

Mede mogelijk gemaakt door

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het BankGiro Loterijfonds.

Serie De Naaikrans

De Naaikrans is een vijfdelige serie. Andere afleveringen vinden plaats op 3 februari, 24 februari, 17 maart, 7 april en 28 april. Kijk op de overzichtspagina voor meer informatie over De Naaikrans.

Beeld: Viviane Sassen.

Delen: