CSW66 Kick-off bijeenkomst

  • Locatie: t.b.c.
  • Datum:
  • Tijd: 15:00
  • Type: kick-off
13 dec CSW66 Kick-off bijeenkomst

Wat kunnen we verwachten bij de komende UN Commission on the Status of Women (CSW) vergadering die 14 – 25 maart 2022 plaats zal vinden? En wat willen wij vanuit het maatschappelijk middenveld in Nederland bereiken bij deze komende VN vergadering?

We bespreken de laatste updates en stand van zaken met leden van de delegatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ) en de voormalige en nieuwe CSW ngo-vertegenwoordigers. Jullie vragen kunnen hier uitvoerig aan bod komen.

Er zullen korte presentaties zijn met relevante informatie en voorstellen voor aanbevelingen over de hoofdthema’s van deze 66ste CSW: gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes in de context van klimaatverandering, milieu, en het tegengaan van rampen.

In deze bijeenkomst van WO=MEN en Atria zullen we zoveel mogelijk gelegenheid bieden voor deelnemers om vragen te stellen en inzichten en kennis toe te voegen aan het gesprek. Bij de afsluiting zal een tijdslijn worden gedeeld met vervolgstappen om actief betrokken te blijven bij de CSW.

We hadden deze bijeenkomst graag fysiek of hybride (een combinatie van fysiek en digitaal) georganiseerd maar gezien de coronasituatie is de kans groot dat het geheel online zal plaats vinden.
Tijd: 15.00 – 17.30 uur.
Een meer gedetailleerd programma volgt spoedig.

Aanmelden kan tot door een e-mail te sturen naar: info@wo-men.nl

Delen: