Gevangen in een huwelijk: recht, religie en praktijk

  • Locatie: Utrecht
  • Datum:
  • Tijd: 11:00
  • Type: Conferentie
13 sep glas in lood ramen

Wat is er nodig om situaties van huwelijkse gevangenschap te voorkomen en op te lossen?  Kom luisteren naar de eindconclusies van het onderzoek van de Universiteit van Maastricht en praat mee.

De Universiteit van Maastricht deed in samenwerking met de Landelijke Werkgroep Mudawannah, Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), Stichting Clara Wichmann en Atria de afgelopen 4 jaar uitvoerig onderzoek naar huwelijkse gevangenschap in Nederland en wat hiertegen – met name juridisch gezien – gedaan kan worden. Op 13 september worden de eindconclusies van dit onderzoek gepresenteerd tijdens de conferentie: Gevangen in een huwelijk. Recht, religie & praktijk.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst op donderdag 13 september, van 9.00 tot 18.00 uur in Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 te Utrecht.

Huwelijkse gevangenschap

Onder huwelijkse gevangenschap wordt verstaan: “een situatie waarin iemand tegen haar of zijn wil in een religieus huwelijk blijft, omdat het vanwege de religieuze leer of regels niet lukt om een ontbinding van dat huwelijk te krijgen ”. In de meeste gevallen zijn het vrouwen die hiervan slachtoffer worden. Als en zolang dit huwelijk tegen haar wil in stand blijft, komt zij terecht in een situatie waarin allerlei mensenrechten in het geding kunnen komen.

Programma

In het ochtendprogramma presenteren onderzoekers Esther van Eijk, Benedicta Deogratias en Pauline Kruiniger hun resultaten. Ook zal een vraaggesprek met geestelijken plaatsvinden.
’s Middags zijn er verdiepende workshops. In deze workshops zullen deelnemers met elkaar bespreken:

  • wat er nodig is om situaties van huwelijkse gevangenschap te voorkomen
  • wat er kan worden gedaan om situaties van huwelijkse gevangenschap op te lossen
  • hoe de verschillende spelers in het veld kunnen samenwerken om dit doel te bereiken
  • welke afspraken hierover moeten worden gemaakt

Bekijk het hele programma
Aanmelden via Maastricht University

Lees verder:

 

Delen: