Beauty, Work, Self – AFGELAST

  • Locatie: A'dam&Co, Amsterdam
  • Datum:
  • Tijd: 19:00
  • Type: lezing
2 jul Beauty, Work, Self – AFGELAST

Deze talk is afgelast.

Talk (EN) bij A’DAM&Co van Sylvia Holla over modellenwerk, ‘esthetische arbeid’ en de ervaring van het zelf.

Beauty, Work, Self

Het belang van uiterlijk neemt in verschillende domeinen van de maatschappij toe, vooral online en op het werk. Mensen beoordelen elkaar en zichzelf sterk op basis van looks. Schoonheid wordt zo in toenemende mate iets dat sociale ongelijkheid veroorzaakt.

Sylvia Holla deed vergelijkend onderzoek naar modellenwerk in Amsterdam, Parijs en Moskou. Wat houdt het werk van een model eigenlijk in? Hoe ervaren modellen hun werk? Ze ontdekte dat het in de modellenwereld niet alleen om uiterlijke schoonheid gaat, maar dat in het verlengde hiervan ook de persoonlijkheid (het ‘zelf’) in verregaande mate gecultiveerd wordt.

Holla maakt in deze talk bij Adam&Co aan de hand van haar onderzoek naar modellenwerk inzichtelijk hoe werken en geld verdienen met je uiterlijk, zogenaamde ‘esthetische arbeid’, de ervaring van het ‘zelf’ in het nauw kan brengen. Op welke wijze gaan de modellen zelf hiermee om? En hoe houdt de professionele mode-industrie de samenleving als geheel een spiegel voor?

Na afloop van de minilezing is er gelegenheid vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Spreker

Sylvia Holla is socioloog en onderzoeker bij Atria. Zij houdt zich bezig met gender en diversiteit in culturele beeldvorming, en brengt de gevolgen hiervan – op de (on)gelijkheid tussen mensen in de gebieden van zorg, werk, en maatschappelijke waardering en positionering meer algemeen – onder de aandacht. Haar meest recente focus ligt op genderstereotypering in onderwijs en werk; de betekenisgeving aan gender ongelijkheid en seksisme in mediavertogen; op de relatie tussen gender, moraliteit en voeding; en op culturele representaties van trans* personen op de Nederlandse televisie. In september 2018 is zij gepromoveerd aan de UvA met haar proefschrift Beauty, Work, Self. How fashion models experience their aesthetic labor.

Locatie

A’DAM&Co. is de members club voor de Amsterdamse creatieve geest, gelegen op de 18e verdieping van de A’DAM Toren (Overhoeksplein 3, Amsterdam).

De talk van Sylvia Holla op 2 juli is ook voor niet-leden van Adam&Co toegankelijk.
Deze talk is afgelast.

Delen: