100 jaar vrouwenkiesrecht

  • Locatie: Groningen
  • Datum:
  • Tijd: 11:00
  • Type: sessie op Historicidagen
24 aug logo-historicidagen-2019

Organisator: Greetje Bijl, Vereniging voor Gendergeschiedenis
Sprekers: Jeroen de Wildt, Joke Smit Stichting en Dineke Stam, Intercultural Museum and Heritage Projects / Cultuur&Co / Mapping Slavery
Moderator: Mineke Bosch, Rijksuniversiteit Groningen

Lange tijd werd in Nederland 1917 aangehouden als het jaar waarin Algemeen Kiesrecht werd ingevoerd, als onderdeel van de Pacificatie. Maar van Algemeen Kiesrecht was geen sprake, vrouwen verkregen alleen het passieve kiesrecht en ook in de koloniën profiteerde men niet van deze verworvenheid. Voor de vrouwenkiesrechtbeweging betekende de Pacificatie een grote teleurstelling. Vrouwen waren in 1917 na jarenlange strijd voor vrouwenkiesrecht nogmaals expliciet uitgesloten van kiesrecht. Uiteindelijk, maar niet automatisch, heeft het niet lang meer geduurd voordat in 1919 alsnog het algemeen actief vrouwenkiesrecht in de kieswet werd vastgelegd. Hiermee was het Algemeen Kiesrecht echt een feit. De discussie rond de nationale viering van een eeuw Algemeen Kiesrecht begint zich voor het eerst sinds honderd jaar voorzichtig aan te passen aan dit nieuwe inzicht met de keuze voor 2019.

De Nederlandse vrouwenkiesrechtbeweging heeft tot op heden relatief weinig aandacht gekregen van historicae (m/v). Dit heeft sterk te maken met de onderwaardering voor gender als analytische categorie in de geschiedenis en door een vertekende beeldvorming. Het stereotype van het ‘burgerlijke feminisme’, elitaire dames die met beperkt kiesrecht genoegen namen om hun klassepositie niet te verzwakken, is hardnekkig, maar zeker aan herziening toe.

Historica, tijdschrift voor gendergeschiedenis, komt ter ere van deze feestelijke herdenking van 100 jaar Vrouwenkiesrecht met een speciale uitgave over de strijd voor het vrouwenkiesrecht, waarbij ook aandacht is voor de activiteiten rond politieke vertegenwoordiging in het koloniale Nederland.

Deze sessie is te volgen op de Historicidagen 2019

Delen: