Maatschappelijke organisaties

maatschappelijke organisaties

Een deel van de internationale activiteiten wordt in opdracht uitgevoerd. Hierbij hechten we sterk aan een goede samenwerking met andere maatschappelijke organisaties op het brede terrein van emancipatie, mensenrechten, discriminatie, en diversiteit. Dat geldt ook voor onze activiteiten vanuit de reguliere subsidie, Atria participeert actief in de verschillende netwerken van landelijke organisaties die zich bezig houden met emancipatie, vrouwenrechten, gender en diversiteit (zoals de Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN, Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Vrouwen aan de Top, IHLIA, TNN).
Onze samenwerkingspartners

Delen:

Gerelateerde artikelen