Levenslooplijn

--

Levenslooplijn

Hier vind je onze onderzoeken, beleidsadviezen, goede voorbeelden en een aantal interventies die docenten, werkgevers en werknemers, en beleidsmakers helpen om genderstereotypen te verminderen die de onderwijs- en loopbaankeuzes van vrouwen en mannen beperken.

Er is gekozen voor een levensloopbenadering. In de levensloop van mensen zijn er namelijk belangrijke punten waarin ze keuzes maken die een bepalende rol kunnen spelen in hun onderwijsloopbaan of werkzame loopbaan. Deze ‘kantelmomenten’ zijn bijvoorbeeld: de profielkeuze op de middelbare school, kinderen krijgen, solliciteren, en mantelzorg verlenen.

Alle deze producten zijn ontwikkeld door het partnerschap Werk.en.de Toekomst, een samenwerking van Atria, VHTO, Emancipator, de Nederlandse Vrouwenraad en gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenshap (2018-2022).

Thema's