Werk en zorg

vader met dochtertje aan het spelen

Atria streeft naar gelijke behandeling van en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen, ook op de arbeidsmarkt. In Nederland is op dit moment slechts iets meer dan de helft van alle vrouwen financieel zelfstandig, bestaat er nog steeds een loonkloof en zijn er nog weinig vrouwen in topposities werkzaam. Daarnaast komt de dagelijkse zorg voor kinderen en mantelzorg voor naasten vaak op de schouders van vrouwen terecht. Atria voert onderzoek uit naar de barrières die meisjes en vrouwen in hun weg naar de arbeidsmarkt en verdere carrière ondervinden, in het combineren van arbeid en zorgtaken en geeft advies aan beleidsmakers en professionals hoe deze barrières te slechten.

Feiten, cijfers en analyses over werk en zorg

Factsheet Loonkloof
Factsheet Kiezen voor techniek

Publicaties van Atria over werk en zorg

Position paper Arbeidsparticipatie van vrouwen
Onderzoek Lekker vrij

Lopende projecten

Alliantie Werk.en.de.toekomst

Bekijk ook onze themapagina

werk en zorg

Delen: