Geweld tegen vrouwen en meisjes

infographic 1 op de 3 jonge vrouwen heeft online geweld meegemaakt

Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt met veel schadelijke gevolgen voor het slachtoffer maar ook voor de maatschappij. Met de inwerkingtreding van het Europese Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (de Istanbul Conventie) op 1 maart 2016 is de Nederlandse overheid de verplichting aangegaan om dit geweld met beleid en wetgeving niet alleen te bestrijden, maar ook te voorkomen.

Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem. 45% van alle vrouwen maakte ooit in haar leven fysiek en/of seksueel geweld mee. Bijna driekwart (73%) is ooit seksueel geïntimideerd. Eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht. Het toenemend gebruik van internet en sociale media heeft geleid tot nieuwe vormen van geweld en bedreiging. Jonge vrouwen lopen extra risico op cybergeweld.

Atria voert onderzoek uit naar de omvang en aard van gender gerelateerd geweld en geeft advies over het voorkomen en tegengaan van geweld tegen vrouwen. Ook draagt Atria bij aan bewustwording over deze problematiek door regelmatige agendering van dit onderwerp.

Feiten, cijfers en analyses

Factsheet online seksuele intimidatie
Geweld tegen vrouwen: feiten en cijfers

Publicaties van Atria

Onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld
Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context

Lopende projecten

Onderzoek naar de effecten van de nieuwe toekomst

Alliantie Act4Respect

Bekijk ook onze themapagina

geweld

Delen: